اولین همایش ملی علم و کشتی , 2012-05-08

عنوان : ( بررسی فراوانی و علل احتمالی آسیب های کشتی گیران نوجوان شرکت کننده در مسابقات آموزشگاه های استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علی اکبر عبدالعلی زاده , مهرداد فتحی , جعفر عبدالعلی زاده , صادق عباسیان سقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031815,
author = {عبدالعلی زاده, علی اکبر and فتحی, مهرداد and عبدالعلی زاده, جعفر and عباسیان سقی, صادق},
title = {بررسی فراوانی و علل احتمالی آسیب های کشتی گیران نوجوان شرکت کننده در مسابقات آموزشگاه های استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی علم و کشتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کشتی گیران نوجوان- آسیب ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فراوانی و علل احتمالی آسیب های کشتی گیران نوجوان شرکت کننده در مسابقات آموزشگاه های استان خراسان رضوی
%A عبدالعلی زاده, علی اکبر
%A فتحی, مهرداد
%A عبدالعلی زاده, جعفر
%A عباسیان سقی, صادق
%J اولین همایش ملی علم و کشتی
%D 2012

[Download]