تازه های علوم شناختی, دوره (8), شماره (1), سال (2006-3) , صفحات (31-36)

عنوان : رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی ( رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی )

نویسندگان: ایران ذراتی , سیدامیر امین یزدی , پرویز آزادفلاح ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هوش اجتماعی ، سبک دلبستگی

کلمات کلیدی

, هوش اجتماعی , سبک دلبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103182,
author = {ایران ذراتی and امین یزدی, سیدامیر and پرویز آزادفلاح},
title = {رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2006},
volume = {8},
number = {1},
month = {March},
issn = {1561-4174},
pages = {31--36},
numpages = {5},
keywords = {هوش اجتماعی ، سبک دلبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی
%A ایران ذراتی
%A امین یزدی, سیدامیر
%A پرویز آزادفلاح
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2006

[Download]