سیاست, دوره (43), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (61-81)

عنوان : ( بررسی علل ناکامی ‌جنبش مشروطه از برپایی ارتش ملی در ایران )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف انقلاب‌ها و جنبش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشروطه در همه جا برپاداشتن و استمراربخشیدن به دولت مدرن و نهادهای آن در چارچوب مدل مشروطه‌ی دولت ـ ملت بوده است. در این مدل، ارتش ملی به عنوان یکی از نهادهای اصلی دولت نقش مهمی در برقراری حاکمیت و انحصار مشروع زور برعهده دارد. اما در ‌‌‌‌‌‌‌‌ایران جنبش مشروطه و حامیان آن، با وجود برانداختن رژیم پیشین، از تاسیس نهادهای کارآمد و قدرتمند یک دولت مدرن از جمله ارتش ملی بازماندند. علل این ناکامی را باید در ساختارهای سیاسی و اجتماعی مقارن وقوع جنبش مشروطه و کارگزاران مشروطه‌خواه در ایران جستجو کرد. از این قرار نفوذ و سلطه سیاسی روسیه بر ایران، ضعف‌های ساختاری شهر و طبقات شهری مانند تجّار، روشنفکران و اصناف که حاملان اجتماعی مشروطه بودند و ناآگاهی و نخواستن‌های کارگزاران مشروطه‌خواه آن‌ها را از تاسیس ارتش ملی در ایران بازداشت. این ناتوانی به نوبه خود به ناکامی مشروطه از برپایی یک دولت مقتدر و سرانجام از دست‌رفتن بخشی از آرمان‌های مشروطه‌خواهان انجامید.

کلمات کلیدی

, مشروطه, ساختارهای اجتماعی, کارگزاران, ارتش ملی, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031832,
author = {سینائی, وحید},
title = {بررسی علل ناکامی ‌جنبش مشروطه از برپایی ارتش ملی در ایران},
journal = {سیاست},
year = {2013},
volume = {43},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-9678},
pages = {61--81},
numpages = {20},
keywords = {مشروطه، ساختارهای اجتماعی، کارگزاران، ارتش ملی، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل ناکامی ‌جنبش مشروطه از برپایی ارتش ملی در ایران
%A سینائی, وحید
%J سیاست
%@ 1735-9678
%D 2013

[Download]