بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( خودبرنامه ریزی در فرایند تولید سیمان با در نظر گرفتن تعرفه های مختلف انرژی )

نویسندگان: مهدی ظریف , مهدی صمدی بی نیازی , امیر بشیان , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , مصطفی رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر برنامه های مدیریت مصرف مورد توجه فراوان واقع شده اند . یکی از راه های مدیریت مصرف تشویق مشترکین به مصرف در ساعات غیر پیک میباشد . طرح \\\"دیماند منعطف\\\"، طرح جدید پیشنهادی شر کت برق منطقه ای خراسان، در راستای برنامه های مدیریت مصرف میباشد. با پذیرفتن این طرح، مشترک می تواند دیماند قراردادی و در نتیجه بهای دیماند را، بدون خدشه دار شدن عملکرد عادی خود، کاهش دهد. اجرای موفق طرح دیماند منعطف، برای اپراتور سیستم مزایای کاهش پیک و برای مشتریان، منافع اقتصادی را به همراه دارد. در این مقاله قابلیت اجرای طرح دیماند منعطف برای مشترکین صنعتی (به طور خاص یک کارخانه سیمان) بررسی و مزایای اقتصادی آن، تشریح شده است. در این راستا با مدلسازی مناسب فرایند تولید سیمان، تابع هدفی برای حداقل کردن هزینه انرژی ارائه شده که در آن ویژگیهای اصلی فرایند تولید سیمان و قیود فنی مربوط به آن، بخوبی لحاظ شده است. سپس با استفاده از اطلاعات فنی یک کارخانه سیمان نمونه، روش پیشنهادی مورد آزمایش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, خودبرنامه ریزی, دیماند منعطف, فرایند تولید سیمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031863,
author = {ظریف, مهدی and صمدی بی نیازی, مهدی and بشیان, امیر and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and رجبی مشهدی, مصطفی},
title = {خودبرنامه ریزی در فرایند تولید سیمان با در نظر گرفتن تعرفه های مختلف انرژی},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خودبرنامه ریزی، دیماند منعطف، فرایند تولید سیمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خودبرنامه ریزی در فرایند تولید سیمان با در نظر گرفتن تعرفه های مختلف انرژی
%A ظریف, مهدی
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A بشیان, امیر
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A رجبی مشهدی, مصطفی
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]