بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( جانمایی بهینه ی ادوات سیستم اندازه گیری ناحیه گسـترده )

نویسندگان: غلامرضا کوهساری , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , محمد شهرآئینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مصرف فزاینده ی انرژی الکتریکی منجر به گسترش شبکه های انتقال در پهنه های وسیع جغرافیایی و پیچیدگی آنها شده است. از طرفی با توجه به نقش حیاتی این انرژی، هرروز قابلیت اطمینان بالاتری از شبکه درخواست می شودکه تنها با پایش و کنترل دائم شبکه بدست خواهد آمد. این امر با استفاده از سیستم-های سنتی پایش و کنترل، به سختی محقق می شود. بنابراین امروزه سیستم های مدرنی مانند سیستم اندازه-گیری ناحیه گسترده (Wide Area Measurmentr System – WAMS)به کار گرفته می شوند. WAMSاز دستگاه های اندازه گیری فاز (PMU) برای اندازه گیری پارامترهای شبکه استفاده می کند و در اتاق کنترل مرکزی تخمینگر حالت از این داده های خام برای تخمین حالتی معتبر از سیستم استفاده می کند. استفاده از این تخمینگرها، مستلزم نصب PMUها و ایجاد زیرساخت مخابراتی مناسب، برای انتقال داده های خام اندازه گیری می باشد. مهیا کردن این ملزومات نیاز به سرمایه گذاری بسیار بزرگی دارد. بنابراین انتخاب طرح بهینه ی نصب PMUها و اجرای زیرساخت مخابراتی، بسیار مهم خواهد بود. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای تهیه ی طرح های مورد نیاز برای اجرای این پروژه پیشنهاد خواهد شد. این الگـوریتم بر پایه ی الگوریتم بهینه سازی مورچگان بنا شده است. همچنین دو لِم برای بهبود عملکرد الگوریتم در این مسئله، پیشنهاد شده است. برای اثبات کارایی بهتر الگوریتم، نتایج آن برای شبکه های نمونه با روش های پیشین مقایسه شده است و نتایج بهتر آن در پایان مقاله نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, جانماییPMU, جانمایی فیبرنوری, سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده, الگوریتم مورچگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031866,
author = {کوهساری, غلامرضا and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and محمد شهرآئینی},
title = {جانمایی بهینه ی ادوات سیستم اندازه گیری ناحیه گسـترده},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جانماییPMU، جانمایی فیبرنوری، سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده، الگوریتم مورچگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جانمایی بهینه ی ادوات سیستم اندازه گیری ناحیه گسـترده
%A کوهساری, غلامرضا
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A محمد شهرآئینی
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]