پژوهشهای ادبی, دوره (4), شماره (17), سال (2007-11) , صفحات (63-86)

عنوان : ( بررسی پاره ای از مسائل پزشکی در آثار نظامی )

نویسندگان: سلمان ساکت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکیم نظامی گنجه‌ای بزرگترین داستان‌سرا و نامی‌ترین قصه‌پرداز تاریخ ادب پارسی است. گسترة دانش و اطلاعات او سبب شده است تا آثار او نه تنها از نظر ادبی و هنری که از جنبه‌های علمی و اجتماعی نیز درخور بررسی و پژوهش باشد. هرچند این موارد در برابر آفتاب درخشان آفرینش‌های ادبی ـ هنری او مجالی برای خودنمایی نیافته‌اند‏، با این همه تأمل و دقت درآنها‏، زوایای دیگری از توانایی و قدرت نظامی را بر ما آشکار می‌سازد. در این مقاله برخی از مسائل پزشکی که در آثار نظامی بدان‌ها اشاره شده‏، از رهگذر مقایسه با کتابهای مهم پزشکی ـ دارویی کهن، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. این مقایسه و تطبیق با بهره‌گیری از کتابهایی چون قانون‏، هدایة المتعلـّمین فی‌الطب، الابنیه عن حقایق الادویه و… انجام شده و در آخر به این نتیجه رسیده است که وسعت آگاهی و دانش نظامی از علم پزشکی درخور توجه و تأمل است و چه بسا او این اندوخته‌ها را به طور مستقیم از کتب طبـّی گذشته به دست آورده باشد.

کلمات کلیدی

, نظامی, پزشکی ونظامی, بهداشت و نظامی, اصطلاحات پزشکی, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031877,
author = {ساکت, سلمان},
title = {بررسی پاره ای از مسائل پزشکی در آثار نظامی},
journal = {پژوهشهای ادبی},
year = {2007},
volume = {4},
number = {17},
month = {November},
issn = {1735-2932},
pages = {63--86},
numpages = {23},
keywords = {نظامی، پزشکی ونظامی، بهداشت و نظامی، اصطلاحات پزشکی، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پاره ای از مسائل پزشکی در آثار نظامی
%A ساکت, سلمان
%J پژوهشهای ادبی
%@ 1735-2932
%D 2007

[Download]