چهارمین همایش ملی اقتصاد , 2012-12-20

عنوان : ( الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , سمیّه صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. جامعه مدنی مستحکم به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می تواند زمینه های ایجاد حکمرانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرد. از آنجایی که مهمترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه می باشند، این تحقیق با تأکید بر اهمیت توسعه انسانی، در جست و جوی شناخت الزامات تحقق حکمرانی خوب برای رسیدن به توسعه انسانی پایدار می باشد. تأمل و بازاندیشی در کیفیت هر کدام از مؤلفه های حکمرانی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای توسعه انسانی پایدار باشد. نتیجه به دست آمده از بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در ایران بیانگر 2010 می باشد. کشور ایران به دلیل مزایای فراوان چه از - وضعیت نامناسب این شاخص های در سال های 1996 نظر منابع انسانی و سرمایه های طبیعی از پتانسیل فراوان برای دستیابی به توسعه انسانی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, حکمرانی خوب, توسعه انسانی, جامعه مدنی, دولت, بخش خصوصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031894,
author = {رزمی, سید محمدجواد and صدیقی, سمیّه},
title = {الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی اقتصاد},
year = {2012},
location = {خمینی شهر, ايران},
keywords = {حکمرانی خوب، توسعه انسانی، جامعه مدنی، دولت، بخش خصوصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی
%A رزمی, سید محمدجواد
%A صدیقی, سمیّه
%J چهارمین همایش ملی اقتصاد
%D 2012

[Download]