بزرگداشت خواجه نصیر طوسی , 2011-08-06

عنوان : ( بررسی تطبیقی اخلاق علایی و اخلاق ناصری )

نویسندگان: سلمان ساکت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی کتاب تازه منتشر شدة اخلاق علایی، نوشتة هبةالله شاه‌میر در اواخر سدة نهم هجری، آن را با کتاب اخلاق ناصری مقایسه کند و از این رهگذر وام‌گیریها و اقتباسهای شاه‌میر و نیز انگیزه‌ها و شیوه‌های متفاوت او را نسبت به کار خواجه نصیر بررسی نماید. این پژوهش نشان می‌دهد که هر چند شاه‌میر تنها چهار جا از خواجه و کتابش یاد کرده است، امّا شالودة اثرش مبتنی بر اخلاق ناصری است، با این همه انگیزهای شریعت‌مآبانه و شیوة آمیختن عقل و نقل و به عبارت دیگر تلفیق حکمت و شریعت در آن نسبت به اخلاق ناصری بسیار بیشتر و پررنگ‌تر است. بنابراین کتاب اخلاق علایی نمونة خوبی است تا نشان دهد که سنگ‌ بنایی که خواجه در کتاب اخلاق ناصری گذاشته در سده‌های بعد با شدّت و حدّت بیشتری توسط نویسندگان اخلاق‌نامه‌ها ادامه یافته تا آنجا که میزان اندیشه و نگاه فلسفی در این کتابها در مقایسه با گزاره‌های شرعی و نقلی بسیار کم شده است

کلمات کلیدی

, اخلاق ناصری, خواجه نصیرالدین طوسی, اخلاق علایی, هبةالله شاه‌میر, تلفیق حکمت و شریعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031903,
author = {ساکت, سلمان},
title = {بررسی تطبیقی اخلاق علایی و اخلاق ناصری},
booktitle = {بزرگداشت خواجه نصیر طوسی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اخلاق ناصری، خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق علایی، هبةالله شاه‌میر، تلفیق حکمت و شریعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی اخلاق علایی و اخلاق ناصری
%A ساکت, سلمان
%J بزرگداشت خواجه نصیر طوسی
%D 2011

[Download]