زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (6), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (1327-1350)

عنوان : ( بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد )

نویسندگان: سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مهران آرین , سیدمحمد موسوی مداح ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به توسعه روز افزون سازه های زیرزمینی و هزینه های فراوان ساخت این سازه ها و نیز اهمیت آنها در شبکه های حمل و نقل بین شهری و داخل شهری لازم است که پایداری آن ها بررسی شود. در این تحقیق پایداری تونل های خط 2 قطار شهری مشهد به طول 17 کیلومتر بررسی شده است. در ابندا منشاء رسوب های دشت مشهد و سپس با توجه به جنس رسوب ها در مسیر پژوهش، خصوصیات ژئوتکنیکی آنها بررسی شده است. بررسی رسوب ها مسیر نشان می دهد که خاک مسیر در رده خاک های متورم شونده قرار نمی گیرد. همچنین پروفیل تهیه شده تغییرات SPT نسبت به عمق در محیط نرم افزاری روک ورک 2006 حاکی از این است که خاک بسیار نرم و سسنت در مسیر وجود ندارد. نتایج آزمایش دانه بندی و XRD بیان گر این است که خاک غالب مسیر رس و با کانی غالب ایلیت و کائولینیت است. در ادامه با توجه به اینکه بیشت تر مسیر از خاک های ریزدانه تشکیل شده است نشست زمین با توجه به نرم افزار پلاکسیس ورؤن 8 بررسی شده است. سپس با توجه به مدل سازی عددی و متغیر قرار دادن عمق در هر پروفیل عمق از لحاظ خصوصیات ژئوتکنیک برای اسقرار در لایه های خاک با خصوصیات ؤئوتکنیکی مناسب مشخص شده است.

کلمات کلیدی

, خط 2 قطار شهری مشهد, پایداری, خصوصیات ژئوتکنیکی, نشست, عمق بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031910,
author = {سلمه افشار and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and مهران آرین and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-6837},
pages = {1327--1350},
numpages = {23},
keywords = {خط 2 قطار شهری مشهد، پایداری، خصوصیات ژئوتکنیکی، نشست، عمق بهینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد
%A سلمه افشار
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مهران آرین
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2012

[Download]