همایش ملی ابزیان بوشهر , 2012-12-20

عنوان : ( بررسی میکروبی و عوامل موثر در افزایش کیفیت غذاهای دریایی )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , شیما جلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل کیفیت شامل نظارت بررسی و آزمایشهایی می باشد که در تمام طول خط تولید بر روی نحوه ی عمل آوری و نگهداری صورت می گیرد. ماهیان مورد استفاده برای تهیه فراورده های غذایی باید از کیفیت خوبی برخوردار باشند زیرا کیفیت پایین ماهی به عنوان ماده خام اولیه بر روی قدرت ژل محصول نهایی تاثیر منفی دارد. ماهی با کیفیت پایین نباید به عنوان ماده خام برای تولید بکار رود زیرا که تکثیر باکتری های مولد فساد باعث تجزیه آن خواهد شد و برروی قابلیت تشکیل ژل از طریق دناتوره کردن پروتئین های محلول در نمک تاثیر منفی خواهد گذاشت. ماهی و سایر محصولات دریایی تازه بسیار مستعد فساد هستند. این فساد ناشی از رشد میکروب ها بعد از مرحله جمود نعشی و کاهش طبیعی دمای بدن ماهی است که به واسطه ی آن یک محیط طبیعی برای رشد میکروب های سرما دوست مولد فساد فراهم می-آورد. بدبویی و بدطعمی نتیجه فعالیت میکروبی در محصولات شیلاتی تازه است که کاهش عمر ماندگاری محصول را نیز به دنبال دارد. گونه های باکتریایی آلوده کننده فراورده های دریایی شامل Aeromonas hydrophila، Klebsiella spp،Streptococcus iniae،Vibrio spp، Plesiomonas shigelloides و Edwrardisella tarda می باشد. برای افزایش عمر ماندگاری و ارتقا کیفیت محصولات دریایی آزمایش های درصد رطوبت، بو، طعم، ظاهر،pH، چربی، پروتئین، رنگ، ‌بافت وتوانایی تولید ژل ضروری می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد کنترل کیفی که در طول خط تولید بر روی نحوه ی عمل آوری و نگهداری انجام می شود باعث جلوگیری و به تعویق انداختن تغیرات فساد آوری همچون ایجاد طعم تلخی، تیزی و ترشی می گردد

کلمات کلیدی

, کنترل کیفیت, غذاهای دریایی, میکروب های سرما دوست, جمود نعشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031915,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شیما جلدانی},
title = {بررسی میکروبی و عوامل موثر در افزایش کیفیت غذاهای دریایی},
booktitle = {همایش ملی ابزیان بوشهر},
year = {2012},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {کنترل کیفیت، غذاهای دریایی،میکروب های سرما دوست، جمود نعشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میکروبی و عوامل موثر در افزایش کیفیت غذاهای دریایی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شیما جلدانی
%J همایش ملی ابزیان بوشهر
%D 2012

[Download]