همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15

عنوان : ( بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آرش قیطران پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوتکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاه ها و سیستم ها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری از خواص و پدیده‌های نو ظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند. روش های مبتنی بر تکنولوژی زیستی یا به اصطلاح زیست سنتز نانوذرات به دلیل خواص مناسب ذرات، میزان تمیزى بسیار زیاد و سازگاری بالای آن با محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در این روش، پس از احیا شدن یون های موجود در محلول کلریدی، نیتراتی و سولفیدی فلز، نانوذرات به صورت عنصری در جداره ى(خارج یا داخل)سلول میکروارگانیسم جمع آوری می شوند. زمانی که قارچ ها در محیط کشت رشد می کنند شبکه ای نخ مانند به نام میسلیوم تشکیل می دهند حال اگر قارچ ها در محیط حاوی نانو ذرات فلزات بی اثری همچون طلا و نقره رشد کنند میسلیوم تشکیل شده دارای روکشی از نانو ذرات خواهد بود. از نانو ذرات می توان به عنوان برچسب‌های مولکولی قابل اتصال به پپتید‌ها، آنتی‌بادی ها و دیگر مولکول های زیستی استفاده نمود. در این پژوهش قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم به صورت جداگانه در ارلن مایر حاوی 150 میلی لیتر محیطMGYP ، کشت داده شدند سپس ارلن مایر روی یک شیکر با دور rpm ٢٠٠ قرار گرفت. بعد از گذشت 110 ساعت از تخمیر، توده قارچی توسط سانتریفوژ از مایع کشت جدا شده و توسط آب مقطر استریل، شستشو داده شد. ظاهر شدن رنگ ارغوانی در زیست توده پس از مواجهه با محلول آبی10-4 مولار HAuCl4 نشان دهنده تشکیل نانوذرات طلا به صورت داخل سلولی است، هم چنین در بیوسنتز نانوذرات نقره ظاهر شدن رنگ قهوه ای تیره در بیومس قارچی، یک شاخص واضح برای احیای یون های فلزی و تشکیل نانوذرات نقره بطور داخل سلولی می باشد. در نهایت استحصال نانو ذرات طلا و نقره تولید شده در داخل سلول از طریق اولتراسونیک مخلوط ماده زیستی و نانوذره، انجام گرفت. نتایج بیانگر آن می باشد که می توان از روش زیستی به عنوان یک روش عاری از آلاینده های شیمیایی جهت تولید نانو ذرات طلا و نقره بهره برد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات, زیست سنتز, قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم, اولتراسونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031923,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and قیطران پور, آرش},
title = {بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم},
booktitle = {همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نانو ذرات، زیست سنتز، قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم، اولتراسونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A قیطران پور, آرش
%J همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا
%D 2012

[Download]