همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15

عنوان : ( بررسی پارامتر های موثر بر تولید روغن تک یاخته توسط میکرو ارگانیسم های روغنی )

نویسندگان: مریم حیدری سورشجانی , علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت فراوان و اثبات شده ی روغن های تک یاخته در سال های اخیر به عنوان روغن های ایمن، افزایش بازده در تولید این محصولات میکروبی بسیار قابل توجه می باشد. از این رو یافتن بهترین شرایط رشد و تولید، جهت دست یابی به بالاترین راندمان، بخش عمده ی تلاش محققان را به خود اختصاص داده است. به طور کلی عوامل موثر بر تولید و تجمع روغن های میکروبی را می توان به دو دسته ی ترکیبات مغذی و شرایط محیطی تقسیم بندی نمود که از دسته ی اول می توان به مواردی چون منبع کربن و نیتروژن، نسبت میزان کربن به نیتروژن (C:N) و از دسته ی دوم به pH اولیه، دمای انکوباسیون و سرعت شیکر اشاره کرد. نتایج نشان می دهد که در تمام موارد موثرترترین عامل نسبت میزان کربن به نیتروژن (C:N) می باشد به طوری که هرچه این نسبت بالاتر باشد میزان روغن تولیدی نیز بیشتر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, میکروارگانیسم های روغنی, تجمع روغن میکروبی, بهینه سازی شرایط تولیدSCO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031982,
author = {حیدری سورشجانی, مریم and وسیعی, علیرضا and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {بررسی پارامتر های موثر بر تولید روغن تک یاخته توسط میکرو ارگانیسم های روغنی},
booktitle = {همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {میکروارگانیسم های روغنی، تجمع روغن میکروبی، بهینه سازی شرایط تولیدSCO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامتر های موثر بر تولید روغن تک یاخته توسط میکرو ارگانیسم های روغنی
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A وسیعی, علیرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا
%D 2012

[Download]