حسابرس, دوره (14), شماره (61), سال (2012-11) , صفحات (112-116)

عنوان : ( جایگاه اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش عالی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , محسن معینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرفه حسابداری همواره اطلاعات مورد نیاز اکثر تصمیمات اقتصادی را تهیه و گواهی می‌نماید، از این‌رو تمام استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری اعم از درون سازمانی و برون سازمانی خدمات حسابداری را برای تصمیم‌گیری ضروری می‌دانند. حسابداران به دلیل خدماتی که به جامعه ارائه می‌دهند، نیاز به کسب اعتبار نزد مخاطبان خود دارند و برای جلب اعتماد استفاده کنندگان اطلاعات، ناگزیر از رعایت اصول اخلاقی حسابداری هستند. لذا شناخت این اصول می‌تواند در جهت اعتلای این حرفه در بازارهای جهانی کار ساز باشد و حسابداران را قادر سازند در جایگاه حرفه‌ای خود به نحو مناسب ایفای نقش کنند.( جفائی و کاردان 1387). اثرات مخربی که فعالیت‌های متقلبانه حسابداری و حسابرسی در پی داشته است این سئوال را در ذهن عموم ایجاد کرده است:\\\"چه تضمینی وجود دارد که حسابداران و حسابرسان حافظ منافع ما باشند؟\\\" (خرمی و ودیعی 1390)

کلمات کلیدی

, اخلاق حرفه ای, اصول اخلاقی حسابداری, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031985,
author = {عباس زاده, محمدرضا and محسن معینی زاده},
title = {جایگاه اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش عالی},
journal = {حسابرس},
year = {2012},
volume = {14},
number = {61},
month = {November},
issn = {1562-3378},
pages = {112--116},
numpages = {4},
keywords = {اخلاق حرفه ای،اصول اخلاقی حسابداری، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش عالی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A محسن معینی زاده
%J حسابرس
%@ 1562-3378
%D 2012

[Download]