اندیشه دینی, دوره (13), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (101-126)

عنوان : ( رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی )

نویسندگان: رضا نیرومند , سیدمرتضی حسینی , سعید نظری توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره بردن از قدرت علمی و خلاقیت انسان در محدود کردن و پس راندن شرور و جلوگیری از گسترش آن از مصادیق همکاری با خالق و یاری دادن به خداوند در حل مساله شر محسوب می شود . بسیاری صفات بد اخلاقی و خلق و خوی های ناپسند و در نتیجه شخصیت و رفتار شرورانه پایه ی زیستی و ژنتیکی دارند. فن آوری مهندسی ژنتیک این امکان را به ما می دهد که از ویژگی هایی در ژن ها یمان برخوردار باشیم که تا سرحد امکان، کمتر گرفتار شرور گردیم. بنابراین در قدم نخست، با بهر ه گیری از ژن درمانی می توان از پیدایش برخی از نواقص جسمانی و اخلاقی و انتقال آن به نسل های بعدی جلوگیری کرد و سپس با مهندسی ساختار ژنتیکی انسان و در نتیجه اصلاح نژاد بشر، می توان به انسانی دست یافت که دارای درصد بالایی از صفات و خصوصیات مطلوب جسمانی، عقلانی، اخلاقی و الاهی بوده، تا در نتیجه ی آن، شمار چشم گیری از شرور روزمره ی انسانی از صفحه ی زندگی محو شود و به دیگر شرور تاریخی پیوندد. نگارنده رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک را در شرایط موجود، راهبردی اساسی و بر تر در حل شرور انسانی و دستیابی به خیرات و کمالات ارزیابی کرده و معتقد است که بشریت باید هر چه زودتر تصمیم استفاده از آن را عملی کند.

کلمات کلیدی

, مساله شر, محدود کردن شرور, اصلاح ساختار ژنتیک, شخصیت و رفتار مطلوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031988,
author = {نیرومند, رضا and حسینی, سیدمرتضی and نظری توکلی, سعید},
title = {رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2014},
volume = {13},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6123},
pages = {101--126},
numpages = {25},
keywords = {مساله شر، محدود کردن شرور، اصلاح ساختار ژنتیک، شخصیت و رفتار مطلوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی
%A نیرومند, رضا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A نظری توکلی, سعید
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2014

[Download]