9 th international industrial engineering conference , 2013-01-20

عنوان : ( حل مساله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش با الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: زهرا ناجی عظیمی , محمدحسام شعلائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ما در این مقاله مسئله ی CCCSPرا معرفی می کنیم که در آن تعدادی عرضه کننده و تعدادی متقاضی وجود دارد. هر عرضه کننده با زیر مجموعه ای از متقاضیان در ارتباط است با این فرض که با انتخاب هر عرضه کننده تمامی متقاضیانی که با آن در ارتباط هستند تحت پوشش قرار می گیرند. همچنین در این مسأله یک نقطه ی مبدا در نظر گرفته شده، که مسیر از آن شروع و به آن ختم می گردد. هدف در این مسأله پیدا کردن کوتاه ترین تور همیلتونی است که از تعدادی عرضه کننده گذشته و با عبور از آن ها، حداقل تعداد مشخصی از مشتریان را تحت پوشش قرار دهد. ما برای حل چنین مسئله ای از الگوریتم ژنتیک استفاده کرده ایم که نه تنها قادر است جوابهای بهینه را بیابد بلکه در بسیاری از موارد جوابهای بدست آمده از Cplex را نیز بهبود می دهد. همچنین از نظر زمان محاسباتی، الگوریتم ارائه شده یک الگوریتم کاراست به طوری که به طور میانگین قادر است جواب را در 1.2 ثانیه بیابد.

کلمات کلیدی

, مسأله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش, الگوریتم ژنتیک , الگوریتم های متاهیوریستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032005,
author = {ناجی عظیمی, زهرا and شعلائی, محمدحسام},
title = {حل مساله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش با الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {9 th international industrial engineering conference},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسأله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش، الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم های متاهیوریستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل مساله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش با الگوریتم ژنتیک
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A شعلائی, محمدحسام
%J 9 th international industrial engineering conference
%D 2013

[Download]