چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( مطالعه خواص جداسازی گازهای هیدروکربنی- با استفاده از غشاهای پلی یورتان بر پایه پلی تترا متیل گلایکول )

نویسندگان: ایمان طیرونی , مرتضی صادقی , مجید پاکیزه , مهدی طلاکش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ثاتیرات تغییر در نسبت ترکیب و نوع مواد تشگیل دهنده پلیمر بر پایه پلی یورتان بر روی میزان تراوش هیدروکربن ها بررسی میشود.پلی یورتان از روش دو مرحله ای تهیه پیش پلیمر سنتز شده و از مونومر پلی تترا متیل گلایکول(PTMG2000)، دی ایزوسیانات هگزامتیلن دی ایزوسیانات(HMDI) و زنجیر گسترنده های 4-1بوتان دی ال(BDO) و4-1بوتان دی آمین(BDA) استفاده شده است.سنتز اولیه با زنجیر گسترنده (BDO) و نسبت ترکیبهای 2/3/1 به ترتیب برای مونومر/دی ایزوسیانات/زنجیر گسترنده انجام شده است. غشا پلی یورتان از روش انحلال و قالب گیری تهیه شده که حلال مورد استفاده دی متیل فرمامید(DMF) میباشد.مشخصه های غشا پلی یورتان تهیه شده با تست طیف بینی تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR) بررسی شده است. مشخصه های تراوش گاز از میان غشا با تست گازهای خالص متان(C1)، اتان(C2) و پروپان(C3) بررسی شده است.با توجه به کاهش مقدار تراوش گاز و پایین آمدن میزان انتخاب پذیری C2/C1 و C3/C1 در پلیمر سنتز شده با حضور BDO در مقایسه با نمونه شامل BDA و BDO، سنتز پلیمر ترکیبی از دو زنجیر گسترنده با نسبت 2/3/1 انجام شده. نتایج تراوش گاز افزایش مقدار تراوش گاز و بهبود میزان انتخاب پذیری C2/C1 و C3/C1 در پلیمر ترکیبی را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, غشا, هیدروکربن, جداسازی گاز, پلی یورتان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032019,
author = {طیرونی, ایمان and مرتضی صادقی and پاکیزه, مجید and مهدی طلاکش},
title = {مطالعه خواص جداسازی گازهای هیدروکربنی- با استفاده از غشاهای پلی یورتان بر پایه پلی تترا متیل گلایکول},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشا-هیدروکربن-جداسازی گاز-پلی یورتان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خواص جداسازی گازهای هیدروکربنی- با استفاده از غشاهای پلی یورتان بر پایه پلی تترا متیل گلایکول
%A طیرونی, ایمان
%A مرتضی صادقی
%A پاکیزه, مجید
%A مهدی طلاکش
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]