سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند آسماری بر اساس روزنداران کف زی بزرگ(شمال خاوری پلدختر) )

نویسندگان: آرزو فتحی میر , محمد وحیدی نیا , حسن امیری بختیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور معرفی بایوزونهای موجود و تعیین سن سازند آسماری گسترش روزنداران کفزی دربرش مورد مطالعه واقع در یال جنوبی تاقدیس ماله کوه مورد مطالعه قرار گرفت.مطالعات دیرینه شناسی و زیست چینه نگاری منجر به شناسایی 61 گونه متعلق به 42 جنس از روزن داران کف زی بزرگ گردید که بر اساس گسترس عمودی این تجمعات فونی، سن سازند آسماری در این برش روپلین بوردیگالین تعیین شد. در مجموع سه – - تجمع فونی مشخص شده عبارت اند از: 6 Nummulites fichteli – Nummulites vascus به سن روپلین شاتین - -4 Archaias hensoni _ Archaias asmaricus - به سن آکیتانین 3 Borelis melo group – Meandropsina iranica به سن بوردیگالین.

کلمات کلیدی

, بایواستراتیگرافی, سازند آسماری, روزنداران کفزی, ماله کوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032046,
author = {فتحی میر, آرزو and وحیدی نیا, محمد and حسن امیری بختیار},
title = {بایواستراتیگرافی سازند آسماری بر اساس روزنداران کف زی بزرگ(شمال خاوری پلدختر)},
booktitle = {سی و یکمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بایواستراتیگرافی، سازند آسماری، روزنداران کفزی، ماله کوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند آسماری بر اساس روزنداران کف زی بزرگ(شمال خاوری پلدختر)
%A فتحی میر, آرزو
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسن امیری بختیار
%J سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]