نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( رخساره ها و محیط رسوبی سازند مزدوران در ناحیه آبگرم، شمال شرق مشهد )

نویسندگان: مصطفی رضائی سیستانی , محمد خانه باد , محمدحسین محمودی قرائی , مهدی نجفی , یعقوب نصیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند مزدوران، محیط رسوبی، رخساره، رمپ، آبگرم

کلمات کلیدی

, سازند مزدوران, محیط رسوبی, رخساره, رمپ, آبگرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032056,
author = {رضائی سیستانی, مصطفی and خانه باد, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین and نجفی, مهدی and نصیری, یعقوب},
title = {رخساره ها و محیط رسوبی سازند مزدوران در ناحیه آبگرم، شمال شرق مشهد},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند مزدوران، محیط رسوبی، رخساره، رمپ، آبگرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره ها و محیط رسوبی سازند مزدوران در ناحیه آبگرم، شمال شرق مشهد
%A رضائی سیستانی, مصطفی
%A خانه باد, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A نجفی, مهدی
%A نصیری, یعقوب
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]