اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (2), شماره (127), سال (2011-9) , صفحات (156-167)

عنوان : ( نگرش و روش سیستمی در حل مسائل فرهنگی – اجتماعی؛ با توجه به شرایط بومی ایران )

نویسندگان: محمدحسین خاکسار , سیداحسان تهامی , ناصر حافظی مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر تحلیل معضلات اجتماعی و فرهنگی و ... با استفاده از نگرش سیستمی و کل گرا در بین بخشی از روشنفکران و اندیشمندان ایرانی باب شده است . در این مکتوب با استفاده از نظریات برخی از بزرگان و شارحان نظریۀ سیستم ها همچون " راسل ایکاف " و تجربیات عملی برخی از اندیشمندان ایرانی که در حوزۀ مطالعات سیستم فعال هستند ، خصوصاً دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی ، دکتر محمد حسین بنی اسدی و دکتر رضا رمضانی ، دلایل پیدایش ، نگرش و تفکر سیستمی و مزایای آن نسبت به روش تحلیلی و دترمینیستی در رویارویی و حل مسائل اجتماعی ( اعم از اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و ... ) با توجه به شرایط بومی ایران بیان شده است. در این راستا ابتدا دربارۀ انگیزۀ و چرایی پیدایش تفکر و روش سیستمی و سپس مفهوم و تعریف سیستم بحث خواهد شد . آن گاه به معرفی روش سیستمی پرداخته می شود و در پایان نیز به روش برنامه ریزی تعاملی به عنوان یکی از کاربردهای روش سیستمی و نمونه ای از کارهای انجام شده در قالب برنامه ریزی تعاملی – که در ایران صورت گرفته است اشاره خواهد شد و توصیه های لازم برای به کار گرفتن این روش در تسهیل و تقویت فرآیند تغییر و توسعه به علاقه مندان و عاملین تغییر تقدیم خواهد شد .

کلمات کلیدی

, روش سیستمی, علوم اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032061,
author = {محمدحسین خاکسار and سیداحسان تهامی and حافظی مطلق, ناصر},
title = {نگرش و روش سیستمی در حل مسائل فرهنگی – اجتماعی؛ با توجه به شرایط بومی ایران},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {127},
month = {September},
issn = {4796-0001},
pages = {156--167},
numpages = {11},
keywords = {روش سیستمی، علوم اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش و روش سیستمی در حل مسائل فرهنگی – اجتماعی؛ با توجه به شرایط بومی ایران
%A محمدحسین خاکسار
%A سیداحسان تهامی
%A حافظی مطلق, ناصر
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2011

[Download]