پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی , 2009-02-12

عنوان : ( حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی )

نویسندگان: ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثبت فعالیت الکتریکی مغز (EEG) توأم با آرتیفکت‎هایی ازجمله آرتیفکت‎چشمی است که بر اثر حرکات کره چشم و پلک‎زدن ایجاد می‎شود. باتوجه به دامنه بسیار زیاد آرتیفکت ناشی از پلک‎زدن نسبت به سیگنال EEG، روش‎های زیادی برای حذف آن از سیگنال EEG پیشنهاد شده‎است. این مقاله به مقایسه نتایج حاصل از اعمال دو روش فیلتر تطبیقی و الگوریتم PCA در حذف آرتیفکت پلک‎زدن می‎پردازد. بر اساس نتایج به دست‎آمده با داده مورد استفاده در این تحقیق، در شرایطی که نسبت سیگنال به نویز بیشتر از 0.0074 باشد روش فیلتر تطبیقی با استفاده از الگوریتم RLS بر اساس معیار میانگین مربعات خطا نتایج بهتری نسبت به الگوریتم PCA خواهد داشت. در حالتی که نسبت سیگنال به نویز از 0.0074 کمتر باشد الگوریتم PCA نتایج مناسب‎تری ارائه می‎کند.

کلمات کلیدی

, آرتیفکت‎چشمی, آرتیفکت ناشی از پلک‎زدن, حذف آرتیفکت, فیلتر تطبیقی, EEG, الگوریتم PCA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032062,
author = {حافظی مطلق, ناصر and محمدعلی خلیل زاده and مقیمی, علی},
title = {حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آرتیفکت‎چشمی، آرتیفکت ناشی از پلک‎زدن، حذف آرتیفکت، فیلتر تطبیقی، EEG، الگوریتم PCA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی
%A حافظی مطلق, ناصر
%A محمدعلی خلیل زاده
%A مقیمی, علی
%J پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی
%D 2009

[Download]