دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , 2009-10-08

عنوان : ( مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر )

نویسندگان: ناصر حافظی مطلق , محمد علی خلیل زاده , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثبت فعالیت‌الکتریکی مغز (EEG) دارای استفاده‌های تشخیصی عمده در کاربردهای بالینی و تحقیقات پزشکی است. این ثبت توأم با اغتشاش‌هایی از جمله اغتشاش ناشی از فعالیت‌الکتریکی عضلات (سیگنالEMG) و فعالیت‌الکتریکی چشم (سیگنالEOG) است. اغتشاشEOG که به نام اغتشاش‌چشمی شناخته می‌شود، در سیگنال EEG ثبت‌شده توسط الکترودهایی که به قسمت پیشانی نزدیک‌ترند دامنه بیشتری دارد. اغتشاش‌چشمی ناشی از فعالیت‌الکتریکی چشم است که در اثر عبور از هادی‌حجمی سر، سیگنال EEG ثبت‌شده با استفاده از الکترودهای سطحی را آلوده می‌سازد. حذف این اغتشاش در بسیاری از کاربردها از جمله کاربردهای BCI و ثبت‌های تشخیصی EEG ضروری است و برای این منظور شیوه‎های گوناگونی پیشنهاد شده‌است. روش‌های حذف اغتشاش‌چشمی که تا کنون پیشنهاد ‌شده‌اند دارای مشکلاتی از جمله عدم استفاده از مدل صحیح آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر می‌باشند. در این تحقیق بر اساس مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی این دو در فضای هادی‌حجمی سر، روش جدیدی جهت اعتبارسنجی روش‌های حذف اغتشاش‌چشمی از سیگنال EEG ارائه‌شده است. بر مبنای مدل ارائه‌شده بر اساس دوقطبی‌های الکتریکی معادل فعالیت‌الکتریکی مغز و چشم، امکان تولید سیگنال EEG خالص و سیگنال EEG آمیخته به اغتشاش‌چشمی وجود دارد که با استفاده از این دو سیگنال می‌توان روش‌های پردازشی حذف اغتشاش‌چشمی از سیگنال EEG را اعتبارسنجی کرد.

کلمات کلیدی

, اغتشاش‌چشمی, سیگنالEEG , فضای هادی‌حجمی سر, مدل‌سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032063,
author = {حافظی مطلق, ناصر and محمد علی خلیل زاده and مقیمی, علی},
title = {مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر},
booktitle = {دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اغتشاش‌چشمی، سیگنالEEG ، فضای هادی‌حجمی سر، مدل‌سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر
%A حافظی مطلق, ناصر
%A محمد علی خلیل زاده
%A مقیمی, علی
%J دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی
%D 2009

[Download]