همایش ملی آبزیان , 2012-12-20

عنوان : ( استفاده از کنسانتره پروتئینی کانولای تخمیر شده موجب بهبود شاخص های ایمنی و کاهش سطح استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود )

نویسندگان: بهناز اسدی مقدم , مهرداد فرهنگی , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئینی کانولای تخمیر شده با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس در جیره غذایی بر شاخص های ایمنی و بیوشیمیایی خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. با افزایش سطح استفاده سطح ایمنی به طور مشهودی بهبود یافت

کلمات کلیدی

, کنجاله کانولای تخمیر شده, قزل آلای رنگین کمان, شاخص های ایمنی, شاخص های استرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032069,
author = {بهناز اسدی مقدم and مهرداد فرهنگی and صفری, امید},
title = {استفاده از کنسانتره پروتئینی کانولای تخمیر شده موجب بهبود شاخص های ایمنی و کاهش سطح استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود},
booktitle = {همایش ملی آبزیان},
year = {2012},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {کنجاله کانولای تخمیر شده، قزل آلای رنگین کمان، شاخص های ایمنی، شاخص های استرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از کنسانتره پروتئینی کانولای تخمیر شده موجب بهبود شاخص های ایمنی و کاهش سطح استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود
%A بهناز اسدی مقدم
%A مهرداد فرهنگی
%A صفری, امید
%J همایش ملی آبزیان
%D 2012

[Download]