پترولوژی, دوره (4), شماره (15), سال (2014-2) , صفحات (77-96)

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد )

نویسندگان: سیدجواد هامونی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , حسین حاجی میرزاجان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه رود گز در 25 کیلومتری جنوب شرق گناباد و در استان خراسان رضوی قرار دارد. شیل و ماسه سنگهای منطقه تحت تاثیر کوهزایی اواسط ژوراسیک به اسلیت، شیست و کوارتزیت دگرگون شده اند. توده های نفوذی نیمه عمیق ترشیاری با ترکیب مونزونیت تا مونزودیوریت در سنگهای دگرگونی نفوذ کرده اند. اغلب سنگهای منطقه تحت تاثیر آلتراسیون های کربناتی، آرژیلیک، سرسیتی و سیلیسی- تورمالینی قرار گرفته اند. کانی-سازی در منطقه کنترل گسلی داشته و بصورت رگه ای با روند عمدتاً NW-SE و شیب 85 تا 90 درجه دیده می شود. کانی های اولیه شامل کوارتز، تورمالین، کالکوپیریت، پیریت و کانی های ثانویه مالاکیت، آزوریت و گوتیت است. نمونه برداری ژئوشیمیایی به روش خرده سنگی، ناهنجاریهای بالایی از عناصر مس، قلع، سرب و آرسنیک (همگی تا بیش از 10000 گرم در تن)، روی (حداکثر تا 5527 گرم در تن) و طلا (تا حداکثر 325 میلی گرم در تن) را نشان می دهد. همچنین ژئوشیمی توده های نفوذی کمتر آلتره منطقه نشان می دهد که آنها متاآلومینوس و پتاسیم متوسط بوده و در کمان ماگمایی زون فرورانش تشکیل شده اند. غنی شدگی شدید عناصرLREE نسبت به HREE و غنی شدگی در عناصر LILE (K, Rb, Ba, Sr, Th) نسبت به HFSE (Ti, Nb, Ta) موید تشکیل ماگما در زون فرورانش است. ناهنجاری مثبت Eu، مقدار بالای Sr (411 تا 684 گرم در تن) و بالا بودن نسبت (La/Yb)N (بیش از 55/21) در همه نمونه ها نشاندهنده تشکیل ماگما در عمق پایداری گارنت می باشد. برپایه نسبت بالای Sr/Y (بیش از 67)، مقدار Y کمتر از 8 گرم در تن، Yb کمتر از 61/0 گرم در تن و بالا بودن نسبت (La/Yb)N، ماگمای این توده ها آداکیتی بوده و سنگ منشا می تواند آمفیبولیت با 25 درصد گارنت باشد. این توده های نفوذی نقشی در کانی سازی منطقه نداشته و فقط میزبان رگه ها بوده اند. کانی سازی منطقه رودگز از نوع پلی متال رگه ای بوده و مرتبط با توده های احیایی در عمق می باشد.

کلمات کلیدی

, رودگز, بلوک لوت, کانی سازی رگه ای, قلع, ژئوشیمی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032080,
author = {هامونی, سیدجواد and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حاجی میرزاجان, حسین},
title = {زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد},
journal = {پترولوژی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {15},
month = {February},
issn = {2228-5210},
pages = {77--96},
numpages = {19},
keywords = {رودگز، بلوک لوت، کانی سازی رگه ای، قلع، ژئوشیمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد
%A هامونی, سیدجواد
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حاجی میرزاجان, حسین
%J پترولوژی
%@ 2228-5210
%D 2014

[Download]