زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-7) , صفحات (117-136)

عنوان : ( تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکیIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , سیدجواد هامونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی رود گز یک سیستم پلی متال مس، قلع، سرب، روی و طلای رگه ای است که در جنوب شرق گناباد و شمال شرق بلوک لوت قرار دارد. توده های نفوذی نیمه عمیق ترشیاری با ترکیب مونزونیت تا مونزودیوریت پورفیری نوع اکسیدان در سنگ های دگرگونی به سن ژوراسیک میانی نفوذ نموده اند. اغلب توده های نفوذی تحت تاثیر آلتراسیون های کربناتی، آرژیلیک، سرسیتی و سیلیسی- تورمالینی قرار گرفته اند. کانی سازی در منطقه کنترل گسلی داشته و بصورت رگه ای با روند عمدتاً NW-SE و شیب 85 تا 90 درجه وجود دارد. کانی های اولیه شامل کوارتز، تورمالین، کالکوپیریت، پیریت و کانی های ثانویه مالاکیت، آزوریت و گوتیت است. نمونه برداری ژئوشیمیایی به روش خرده سنگی، ناهنجاریهای بالایی از عناصر مس، قلع، سرب و آرسنیک (همگی تا ppm 10000)، روی (تا ppm5527) و طلا (تا ppm 325) را نشان می دهد. زون گوسان وسیع در منطقه وجود دارد که در ارتباط با اکسیدشدن کانی های سولفیدی می باشد. برداشت های IP/RS جهت تعیین موقعیت و گسترش کانی سازی سولفیدی در عمق بر روی ناهنجارهای ژئوشیمی انجام شد. به طورکلی در محل زون های گوسان، رگه ها، کنده کاری های قدیمی و در محل ناهنجاریهای ژئوشیمی، شارژابیلیته افزایش می یابد. مقاومت ویژه بر روی واحد کوارتزیت و همچنین در مکان هایی که رگه کانی سازی با کوارتز همراه است، ناهنجاری بالا تا 425 اهم متر دارد. به دلیل ناهنجاری بالای ژئوشیمیایی عنصر قلع و ارتباط آن با توده های نفوذی احیایی، برداشت های مغناطیس سنجی زمینی به منظور شناسایی موقعیت توده های سری مگنتیت (اکسیدان) و ایلمنیت (احیایی) در عمق انجام شد. تغییرات شدت کل میدان مغناطیسی در نقشه TMI به میزان 1/335 گاما می باشد. بالاترین ناهنجاری مغناطیسی در نقشه RTP در شمال منطقه برداشت قرار دارد که مرتبط با توده های سری مگنتیت (هورنبلند بیوتیت مونزودیوریت پورفیری) بوده و در عمق به سمت جنوب گسترش دارد. کمترین ناهنجاری مغناطیسی در مرکز محدوده (شرق روستای رودگز)، قرار دارد که منطبق با محل بیشترین مقادیر ناهنجاری شارژابیلیته و ژئوشیمی می باشد. بر اساس ناهنجاری ژئوشیمی و شارژابیلیته دو چاه در محل حفاری شد و 24 نمونه ژئوشیمیایی از مغزه ها برداشت شد که بیشترین ناهنجاری ها همراه با آلتراسیون سیلیسی- کلریتی و مناطق با گسترش اکسیدهای اهن ثانویه است.

کلمات کلیدی

, رودگز, بلوک لوت, کانی سازی رگه ای, شارژابیلیته, مقاومت ویژه, مغناطیس سنجی زمینی, چاه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032081,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا and هامونی, سیدجواد},
title = {تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکیIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-7306},
pages = {117--136},
numpages = {19},
keywords = {رودگز، بلوک لوت، کانی سازی رگه ای، شارژابیلیته، مقاومت ویژه، مغناطیس سنجی زمینی، چاه نگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکیIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A هامونی, سیدجواد
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2013

[Download]