کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (38), شماره (2), سال (2007-9) , صفحات (241-258)

عنوان : ( بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی )

نویسندگان: عاطفه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط سه موتور کاوش عمومی «گوگل»، «یاهو»، و «ام‌اس‌ان» انجام پذیرفت. اثربخشی پنج عنصر ابرداده‌ای نشانه عنوان زبان «اچ‌.تی.‌ام.‌ال»، ابرنشانه‌های کلیدواژه‌ها و توصیف زبان «اچ.تی.ام.ال»، ابرداده‌های عنوان و موضوع از قالب ابرداده‌ای «دابلین کور» که بر بازنمون موضوعی صفحات وب متمرکزند، با روش تجربی آزموده شد. 84 صفحة وب در گروههای گواه و آزمون به عنوان جامعة مورد مطالعه تحت دامنة فرعی http://metadata.irandoc.ac.ir منتشر شد. از میان موتورهای کاوش انتخابی، دو موتور کاوش یاهو و گوگل، صفحات را نمایه‌سازی کردند. کلیدواژه‌های منحصر به فرد و تکرار شونده که در مرحله طراحی در قالب عناصر ابرداده‌ای به صفحات گروه آزمون افزوده شده بود، بررسی شد و میزان معنی‌داری تفاوت رتبه صفحات دو گروه با استفاده از آزمون غیرپارامتری «یو.من.وایتنی» محاسبه گردید. نتایج، نشانگر اثربخشی دو عنصر «عنوان» و «توصیف زبان اچ.تی.ام.ال» در هر دو موتور کاوش مورد مطالعه است. کلیدواژه‌های منحصر به فرد در ابرنشانه کلیدواژه‌های «اچ.تی.ام.ال» و ابرداده موضوع دابلین کور به بهبود رتبه صفحات در یاهو انجامید. در حالی که تکرار کلیدواژه‌ها در بخش سرآیند صفحه وب، باعث بهبود رتبه در موتور کاوش یاهو شد، گوگل عملکردی معکوس داشت.

کلمات کلیدی

, ابرداده, ابرنشانه‌های اچ.تی.ام.ال, دابلین کور, بازیابی اطلاعات, رتبه‌بندی نتایج کاوش, موتورهای کاوش عمومی, وب, قابلیت دسترسی صفحات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032085,
author = {شریف, عاطفه},
title = {بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2007},
volume = {38},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-9637},
pages = {241--258},
numpages = {17},
keywords = {ابرداده، ابرنشانه‌های اچ.تی.ام.ال، دابلین کور، بازیابی اطلاعات، رتبه‌بندی نتایج کاوش، موتورهای کاوش عمومی، وب، قابلیت دسترسی صفحات وب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی
%A شریف, عاطفه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2007

[Download]