نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20

عنوان : ( طراحی شبکه ای از لجستیک معکوس با برگشت های وابسته به فاصله )

نویسندگان: فرزاد دهقانیان , محمّد اصغری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به دنبال برنامه ریزی دفاع از تسهیلات سلسله مراتبی در مواقعی است که خطر حملات تروریستی یا تخریب ناشی از جنگ برای آنها وجود دارد. هدف مدافع، تقویت کردن تعداد محدودی از تسهیلات هر سطح است تا تاثیر بدترین حمله به تسهیلات تقویت نشده را حداقل کند. فرض می‏شود که مهاجم با قطعیت، از مکان تسهیلات تقویت نشده مطلع است و برنامه حمله خود را به گونه‏ای ترتیب ‏می دهد که هزینه مدافع را پس از حمله حداکثر کند. چنانچه هر کدام از تسهیلات در هر سطحی خراب شوند، مشتریان آنها مجددا به نزدیک‏ترین تسهیلاتی که بتوانند خدمت مورد نیاز را فراهم کنند، تخصیص می‏یابند. این مسأله به صورت یک مدل برنامه‏ریزی دو سطحی مدلسازی می‏شود که در آن، مدافع به دنبال تسهیلاتی است که با تقویتشان، هزینه های ناشی از حمله به تسهیلات تقویت نشده در بدترین حالت، کمینه شود. بدترین حالت حمله و تخریب تسهیلات، در مسأله مهاجم مدل می‏شود. برای حل مدل از روش شمارش کامل استفاده می‏شود که تمام ترکیبات ممکن از تقویت تسهیلات را در نظر می‏گیرد. مسأله مهاجم نیز به صورت بهینه از طریق CPLEX حل می شود. در انتها این مدل برای یک مثال عددی به کار برده می شود.

کلمات کلیدی

, زنجیره تامین, لجستیک معکوس پویا, برگشت های وابسته, برنامه ریزی خطی صحیح آمیخته, مکانیابی و تخصیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032106,
author = {دهقانیان, فرزاد and اصغری, محمّد},
title = {طراحی شبکه ای از لجستیک معکوس با برگشت های وابسته به فاصله},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زنجیره تامین، لجستیک معکوس پویا، برگشت های وابسته، برنامه ریزی خطی صحیح آمیخته، مکانیابی و تخصیص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی شبکه ای از لجستیک معکوس با برگشت های وابسته به فاصله
%A دهقانیان, فرزاد
%A اصغری, محمّد
%J نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2013

[Download]