نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20

عنوان : ( ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشر )

نویسندگان: فرزاد دهقانیان , عاطفه ذاکری , بهنام فهیمنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح تجارت نشر به عنوان یکی از سازوکارهای معرفی شده ذیل پروتکل کیوتو است که با هدف نیل به اهداف پروتکل در کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ای توسعه داده شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با تلفیقی از زنجیره تامین سبز و مبحث تجارت نشر به دنبال تعیین قیمتی برای مجوزهای کربن است که در آن بتوان تضمین نمود که میزان کربن انتشار یافته در کل زنجیره تامین مورد بررسی، از سقف مجاز فراتر نرود. بدین منظور، ابتدا یک مدل دوسطحی برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط ارائه گردیده و در انتها به منظور نشان دادن کاربردی بودن مدل به بررسی و تحلیل نمونه‌ای از یک زنجیره تامین واقعی به عنوان مطالعه موردی و حل مدل در مورد آن پرداخته شده است. نتایج تحلیل بر روی داده‌ها نشانگر این است که با تغییر در قیمت و سقف مجاز انتشار کربن می‌توان بر سیاست‌های تولیدی زنجیره و تصمیمات خرید و فروش کربن به صورت عمده‌ای اثرگذار بود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی دو سطحی, تجارت نشر, قیمت کربن, زنجیره تامین سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032107,
author = {دهقانیان, فرزاد and ذاکری, عاطفه and بهنام فهیمنیا},
title = {ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشر},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی دو سطحی، تجارت نشر، قیمت کربن، زنجیره تامین سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشر
%A دهقانیان, فرزاد
%A ذاکری, عاطفه
%A بهنام فهیمنیا
%J نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2013

[Download]