همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران , 2012-12-05

عنوان : ( ارائه رویکرد ترکیبی Delphi-AHP-TOPSIS جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب )

نویسندگان: علیرضا پویا , علی سیبویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل های بهینه سازی از دوران انقلاب صنعتی در جهان و به خصوص از زمان جنگ جهانی دوم، همواره مورد توجه ریاضیدانان و دست-اندرکاران صنعت بوده است. تأکید اصلی مدل های کلاسیک بهینه سازی، داشتن یک معیار سنجش جهت تصمیم گیری نهایی می باشد؛ اما توجه محققین در دهه‌های اخیر به مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) ، برای تصمیم گیری های پیچیده تر معطوف گردیده است. در این نوع از تصمیم‌گیری‌ها جهت بهینه سازی مدل، به جای استفاده از یک معیار سنجش از چندین معیار سنجش استفاده می شود ]2. [ در ارزیابی محصول نهایی زعفران مناسب معیارهای مختلفی از جمله، قدرت رنگ، بسته بندی، عطر و . . . وجود دارد که این عوامل سبب می شود تصمیم گیری در مورد یک محصول مناسب با مشکل مواجه شود. از طرفی توجه به این مسئله که کدام معیارها مورد توجه قرار گیرند نیز می تواند یک چالش باشد. در این مقاله به ارائه رویکردی جدید برای رتبه بندی محصولات نهایی زعفران پرداخته می شود. با استفاده از این روش رتبه بندی بسیار ملموس تر گردیده و تصمیم گیری با توجه به معیارهای مختلف ساختارمند می شود. در رویکرد پیشنهادی، ابتدا توسط تکنیک کیفی دلفی، معیارهای مهم تاثیرگذار بر محصول زعفران مناسب توسط متخصصین مربوطه تعیین گردیده و سپس این معیارها توسط روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی شده و بوسیله روش TOPSIS رتبه بندی صورت می گیرد.

کلمات کلیدی

, مدل تصمیم گیری, چالش, زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032112,
author = {پویا, علیرضا and سیبویه, علی},
title = {ارائه رویکرد ترکیبی Delphi-AHP-TOPSIS جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب},
booktitle = {همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران},
year = {2012},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {مدل تصمیم گیری، چالش، زعفران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه رویکرد ترکیبی Delphi-AHP-TOPSIS جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب
%A پویا, علیرضا
%A سیبویه, علی
%J همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران
%D 2012

[Download]