هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( اثرات آنتی آریتمیک آب انار متعاقب ایسکمی و رپرفوزیون قلب مجزای موش صحرایی. )

نویسندگان: کاوه رحیمی , حمیدرضا کازرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثرات آنتی آریتمیک یک فراورده گیاهی با خواص آنتی اکسیدان قوی تحت عنوان RJ699 در قلب ایزوله موش صحرایی بررسی شد. برای این منظور پنج گروه، هر یک متشکل از 9 قلب توسط روش لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت: گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. گروه دوم ایسکمی (30 دقیقه) و پرفوزیون مجدد (120 دقیقه) را تجربه نمود. سایر گروه‌ها مشابه گروه 2 بودند با این تفاوت که به ترتیب 1، 2 و 4 درصد RJ699 دریافت نمودند. RJ699 موجب کاهش چشم گیر و معنی‌دار انواع آریتمی شامل آریتمیهای منفرد، salvo، تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی گردید.

کلمات کلیدی

, انار, آریتمی قلبی, ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد, قلب ایزوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032134,
author = {رحیمی, کاوه and کازرانی, حمیدرضا},
title = {اثرات آنتی آریتمیک آب انار متعاقب ایسکمی و رپرفوزیون قلب مجزای موش صحرایی.},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {انار، آریتمی قلبی، ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد، قلب ایزوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات آنتی آریتمیک آب انار متعاقب ایسکمی و رپرفوزیون قلب مجزای موش صحرایی.
%A رحیمی, کاوه
%A کازرانی, حمیدرضا
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]