تاریخ و فرهنگ, دوره (43), شماره (86), سال (2011-9) , صفحات (120-95)

عنوان : ( روضه الشهدا از روایات مجعول تا تاثیرگذاری )

نویسندگان: مصطفی گوهری , محمد علی کاظم بیگی , عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب روضة الشهداء تألیف ملاحسین واعظ کاشفی (د. 910 ق) یکی از تأثیرگذارترین آثار سده‌های اخیر پیرامون واقعه کربلاست که به سبب اشاعه اخبار مجعول در تألیفات تاریخی و باور عمومی مورد انتقاد قرار گرفته است و آن را از اسباب اصلی رواج اخبار کذب و ضعیف تاریخی درباره واقعه کربلا دانسته‌اند. مسئله پژوهش حاضر این است که آیا تمام دروغ‌ها و تحریف‌های مربوط به واقعه کربلا از این کتاب نشأت گرفته است یا پیش از این کتاب نیز وجود داشته است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل ورود چنین اخباری به کتاب چه بوده است؟ یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که روضة الشهداء سرچشمه همه اخبار مجعول مربوط به واقعه کربلا نیست و بسیاری از این دست اطلاعات مأخوذ از منابع پیش از کاشفی است. مقاله حاضر به بررسی اخبار ضعیف تاریخی و چگونگی ورود آنها در روضة الشهداء و نیز علل چند سده رواج این کتاب در جوامع سنی و شیعی اختصاص دارد.

کلمات کلیدی

, روضة الشهداء, ملاحسین واعظ کاشفی, روایات عامیانه واقعه کربلا, عزاداری امام حسین (ع), گسترش تشیع.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032135,
author = {مصطفی گوهری and محمد علی کاظم بیگی and قنوات, عبدالرحیم},
title = {روضه الشهدا از روایات مجعول تا تاثیرگذاری},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2011},
volume = {43},
number = {86},
month = {September},
issn = {2228-706X},
pages = {120--95},
numpages = {-25},
keywords = {روضة الشهداء، ملاحسین واعظ کاشفی، روایات عامیانه واقعه کربلا، عزاداری امام حسین (ع)، گسترش تشیع.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روضه الشهدا از روایات مجعول تا تاثیرگذاری
%A مصطفی گوهری
%A محمد علی کاظم بیگی
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2011

[Download]