تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (8), شماره (15), سال (2012-9) , صفحات (3-25)

عنوان : ( خلط روایات تاریخی: افسانه ارینب )

نویسندگان: عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضمن بحث و ارائه نظر درباره شخصیت حسین بن علی (ع) و قیام و شهادت ایشان، گاه به داستان زنی ارینب نام اشاره می شود که یزید عاشق او شد و معاویه شوهرش را فریفت تا او را طلاق دهد و به همسری یزید درآید، اما هنگامی که فرستاده معاویه برای خواستگاری او می رفت، امام (ع) خواست تا پیشنهاد ازدواج وی را نیز مطرح سازد، ارینب ازدواج با امام را ترجیح داد، اما امام (ع) او را به همسر سابقش برگرداند و گفت که غرض وی از این ازدواج بازگرداندن او به همسرش بوده است، و بدین سان عشق یزید و نقشه معاویه ناکام ماند.اهمیت این داستان در آن است که در بعضی از منابع این رویداد برساخته را از زمینه ها و دلایل تقابل حسین بن علی (ع) با یزید شمرده اند. در این مقاله روایات مختلف مربوط به این داستان بررسی و حقیقت ماجرا آشکار می گردد.

کلمات کلیدی

, حسین بن علی (ع), معاویه, یزید, ارینب دختر اسحاق, هند دختر سهیل بن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032137,
author = {قنوات, عبدالرحیم},
title = {خلط روایات تاریخی: افسانه ارینب},
journal = {تاریخ و تمدن اسلامی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {15},
month = {September},
issn = {1735-7071},
pages = {3--25},
numpages = {22},
keywords = {حسین بن علی (ع)، معاویه، یزید، ارینب دختر اسحاق، هند دختر سهیل بن عمرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خلط روایات تاریخی: افسانه ارینب
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ و تمدن اسلامی
%@ 1735-7071
%D 2012

[Download]