فقه و تاریخ تمدن-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (8), شماره (30), سال (2012-3) , صفحات (9-48)

عنوان : ( بررسی فقهی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای سالم )

نویسندگان: بی بی رحیمه ابراهیمی , حسین ناصری مقدم , سعید محسنی , محمدتقی فخلعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازاریابی شبکه ای پدیده ای است جدید در عرصه مدیریت بازرگانی که با هدف حذف واسطه ها به وجود آمده است. این مدل از فروش به دو دسته سالم و ناسالم تقسیم می شود. در بازاریابی شبکه ای سالم بر فروش کالا با تکیه بر گسترش زنجیره بازاریابان تأکید می شود. در این نوع بازاریابی، روابط و فعالیت های متنوعی میان حلقه های شبکه هرمی شکل می گیرد. مسأله مورد پژوهش این نوشتار بررسی فقهی فعالیت های به وجود آمده در قالب روابط چندگانه است که به تصویر کشیده می شود. مسأله ای که کوشش می شود تا تطبیق عناوینی مانند بیع، اجاره، جعاله، وکالت و صلح بر آن مورد تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی شبکه ای سالم, بیع, جعاله, اجاره, وکالت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032144,
author = {ابراهیمی, بی بی رحیمه and ناصری مقدم, حسین and محسنی, سعید and فخلعی, محمدتقی},
title = {بررسی فقهی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای سالم},
journal = {فقه و تاریخ تمدن-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2012},
volume = {8},
number = {30},
month = {March},
issn = {1735-8019},
pages = {9--48},
numpages = {39},
keywords = {بازاریابی شبکه ای سالم، بیع، جعاله، اجاره، وکالت، صلح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای سالم
%A ابراهیمی, بی بی رحیمه
%A ناصری مقدم, حسین
%A محسنی, سعید
%A فخلعی, محمدتقی
%J فقه و تاریخ تمدن-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-8019
%D 2012

[Download]