جستارهای سیاسی معاصر, دوره (2), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (47-71)

عنوان : ( مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیه )

نویسندگان: محسن خلیلی , مریم مظفری پور , سیدمحسن موسوی زاده جزایری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انقلاب‌ها در کارنامه خودشان، دستاوردهای گوناگونی دارند؛ بازتوزیع زمین‌ها، پایان دادن به کار نظام‌های سرکوبگر و ازبین بردن امتیازات موروثی اشرافیت سنتی. انقلاب‌ها، افزایش سواد، تحصیلات و مراقبت‌های بهداشتی بهتر، احساس غرور بیشتر نسبت به قدرت ملی، و استقلال را برای عده بی‌شماری از انسان‌ها به ارمغان آورده‌اند. انقلاب‌ها پدیده‌های بین‌المللی هستند، نه فقط به این دلیل که غالباً باعث منازعه نظامی میان کشورها می‌شوند؛ بلکه، به این دلیل که ایده‌ها و اهداف‌شان به سراسر جهان انتشار می‌یابند. وقتی ایده‌های انقلابی به کشورهای دیگر سرایت می‌کنند و ملّت‌ها جذب‌شان می‌شوند، این باورها می‌تواند به پیشبرد انقلاب‌ها کمک نمایند، و امواج جدیدی از خیزش‌های انقلابی را با هدف‌هایی مشابه خلق کنند. نگارندگان درصددند مفهوم صدور انقلاب را به صورت مقایسه‌ای در دو انقلاب کلاسیکِ قرن هژدهم و بیستم که به دو سنت لیبرالیسم و مارکسیسم تعلق دارند، مورد بررسی قرار دهند و همانندی‌ها و ناهمانندی‌های آن دو را بررسی نمایند.

کلمات کلیدی

, انقلاب فرانسه, انقلاب روسیه, لیبرالیسم, مارکسیسم, صدور انقلاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032146,
author = {خلیلی, محسن and مظفری پور, مریم and موسوی زاده جزایری, سیدمحسن},
title = {مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیه},
journal = {جستارهای سیاسی معاصر},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2383-1294},
pages = {47--71},
numpages = {24},
keywords = {انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، لیبرالیسم، مارکسیسم، صدور انقلاب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیه
%A خلیلی, محسن
%A مظفری پور, مریم
%A موسوی زاده جزایری, سیدمحسن
%J جستارهای سیاسی معاصر
%@ 2383-1294
%D 2011

[Download]