دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله مختلف )

نویسندگان: احسان سوختانلو , علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله 15 و30و 45 درجه و عدد رینولدز 8800 پرداخته شده است. به منظور مغشوش کردن جریان ورودی به سیلندر از شبکه های توربولانس ساز استفاده شده است که به ترتیب شدت اغتشاشات 4.5 و 6 در صد را تولید میکنند؛مشخصه های دنباله سیلندر در اغتشاشات 0.1 ،4.5 و6 در صد اندازه گیری شده وبا یکدیگر مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهند که مقدار شدت اغتشاشات ورودی باعث تغییرات مهم در پروفیلهای سرعت متوسط و مقادیر ضریب پسا میشود وبا افزایش شدت اغتشاشات ضریب پسا کاهش مییابد.

کلمات کلیدی

, سرعت سنج سیم داغ , آیردینامیک – شدت اغتشاشات ورودی , دنباله سیلندر مربعی شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032156,
author = {سوختانلو, احسان and تیمورتاش, علیرضا and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله مختلف},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرعت سنج سیم داغ - آیردینامیک – شدت اغتشاشات ورودی - دنباله سیلندر مربعی شکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله مختلف
%A سوختانلو, احسان
%A تیمورتاش, علیرضا
%A مه پیکر, محمدرضا
%J دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران
%D 2011

[Download]