اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی بر روی ضریب پسا و اغتشاشات سرعت در جریان عبوری از روی استوانه داغ )

نویسندگان: آرشام اصیل , احسان سوختانلو , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای مطالعه جریان درهم نیاز است که کمیتها و پدیده های مختلف در این رژیم مورد بررسی قرار گیرد، که برای اندازه گیری آن ها نیاز به دستگاههایی نظیر دستگاه جریان سنج سیم داغ می باشد. در این مقاله به کمک شبکه های توربولانس ساز که در دهانه ورودی محفظه آزمایش قرار دادیم جریان را آشفته نموده و به وسیله دستگاه جریان سنج سیم داغ با سنسور سیم داغ به بررسی اثر گرم کردن سیلندر بر روی پارامترهای دنباله سیلندر استوانه ای و تاثیر فاصله از مرکز استوانه و نیز اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی روی آن در رینولدز 5400پرداخته شده است. در آزمایش های انجام شده، از یک مدل استوانه‌ای به طول 500 میلیمتر و قطر 8 میلیمتر استفاده شده، این مدل از جنس آلیاژ SS304بوده و دارای سطحی صاف است. در نتیجه در این مدل می‌توان از اثرات زبری سطح چشم پوشی نمود. دادهبرداری برای شدت اغتشاشات 0.18 ،4 و 5 درصد و در 3 موقعیت طولی 1.5, 2.5, 3.5 x/d= از پشت سیلندر و در موقعیت های عرضی 3 ≥y/d≥3- انجام گرفته است کهx فاصله طولی از مرکز سیلندر و d قطر سیلندر میباشد. مشاهده می شود پروفیل های سرعت برای استوانه سرد و استوانه داغ تفاوت های چشم گیری دارند از جمله نا متقارن شدن توزیع سرعت و ایجاد جریان برگشتی را برای استوانه داغ می توان نام برد. ضمنا با افزایش توربولانسی جریان ورودی با تعبیه شبکه های مناسب در ورودی محفظه آزمایش، از اثرات دما بر پروفیل های سرعت کاسته شده و جریان های برگشتی تضعیف و بعضا حذف شده اند. در ادامه تاثیر اغتشاشات ورودی بر ضریب درگ استوانه نیز بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, تونل باد, جریان سنج سیم داغ, استوانه داغ, شدت اغتشاشات ورودی, ضریب درگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032158,
author = {اصیل, آرشام and سوختانلو, احسان and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی بر روی ضریب پسا و اغتشاشات سرعت در جریان عبوری از روی استوانه داغ},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تونل باد- جریان سنج سیم داغ- استوانه داغ- شدت اغتشاشات ورودی- ضریب درگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی بر روی ضریب پسا و اغتشاشات سرعت در جریان عبوری از روی استوانه داغ
%A اصیل, آرشام
%A سوختانلو, احسان
%A تیمورتاش, علیرضا
%J اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک
%D 2012

[Download]