اولین کنفرانس انتقال حرارت وجرم ایران , 2012-09-11

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر داغ کردن سیلندر بر دنباله جریان عبوری از روی آن به کمک تونل باد و جریان سنج سیم داغ )

نویسندگان: آرشام اصیل , احسان سوختانلو , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریانهای آشفته از اهمیت بالایی در صنایع برخوردار می باشند ، برای اندازه گیری جریانهای آشفته نیاز به دستگاه هایی با پاسخ فرکانسی بالا داریم تا بتوان تغییرات جریانهای آشفته را اندازه گیری نمود. دستگاه جریان سنج سیم داغ با سنسور سیم داغ یکی از این دستگاه های اندازه گیری می باشد. در این مقاله به بررسی اثر گرم کردن سیلندر بر روی پارامترهای دنباله سیلندر استوانه ای شکل و تاثیر فاصله از مرکز استوانه و نیز اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی روی آن در رینولدز 5400 پرداخته شده است. در آزمایشهای صورت گرفته ، از یک مدل استوانه‌ای به طول 500 میلیمتر و قطر 8 میلیمتر استفاده شده ، این مدل از جنس آ لیاژ SS304 بوده و دارای سطحی صاف است. در نتیجه در این مدل می‌توان از اثرات زبری سطح چشم پوشی نمود. دادهبرداری برای شدت اغتشاشات .180 ، 4 و 5 درصد و در 3 موقعیت طولی 5.3 ، 5.2 ، 5.1 x/d= از پشت سیلندر و در موقعیت های عرضی 3 ≥y/d ≥3- انجام گرفته است کهx فاصله طولی از مرکز سیلندر و d قطر سیلندر میباشد. مشاهده می شود پروفیل های سرعت برای استوانه سرد و استوانه داغ تفاوت های چشم گیری دارند از جمله نا متقارن شدن توزیع سرعت و ایجاد جریان برگشتی را برای استوانه داغ می توان نام برد. ضمنا با افزایش توربولانسی جریان ورودی با تعبیه شبکه های مناسب در ورودی محفظه آزمایش، اثرات دما بر پرو فیل های سرعت کاسته شده و جریان های برگشتی تضعیف و بعضا حذف شده اند.

کلمات کلیدی

, تونل باد , جریان سنج سیم داغ , استوانه داغ , شدت اغتشاشات ورودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032161,
author = {اصیل, آرشام and سوختانلو, احسان and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر داغ کردن سیلندر بر دنباله جریان عبوری از روی آن به کمک تونل باد و جریان سنج سیم داغ},
booktitle = {اولین کنفرانس انتقال حرارت وجرم ایران},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {تونل باد - جریان سنج سیم داغ - استوانه داغ - شدت اغتشاشات ورودی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی اثر داغ کردن سیلندر بر دنباله جریان عبوری از روی آن به کمک تونل باد و جریان سنج سیم داغ
%A اصیل, آرشام
%A سوختانلو, احسان
%A تیمورتاش, علیرضا
%J اولین کنفرانس انتقال حرارت وجرم ایران
%D 2012

[Download]