همایش ملی گیاهان دارویی ایران , 2012-08-26

عنوان : ( اثر سرب و زردچوبه بر فراسنجه های خونی رتهای نر ویستار دیابتی شده با استر پتوزوسین )

نویسندگان: علیرضا ایوبی , رضا ولی زاده , امیر موسائی , عاطفه بابایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف پودر زردچوبه سبب بهبود ترشح انسولین و پروتیین تام خون در رتهای دیابنی با استرپتوزوسین شد.

کلمات کلیدی

دیابت زرد چوبه سرب رت ویستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032181,
author = {ایوبی, علیرضا and ولی زاده, رضا and موسائی, امیر and بابایی, عاطفه},
title = {اثر سرب و زردچوبه بر فراسنجه های خونی رتهای نر ویستار دیابتی شده با استر پتوزوسین},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی ایران},
year = {2012},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {دیابت زرد چوبه سرب رت ویستار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سرب و زردچوبه بر فراسنجه های خونی رتهای نر ویستار دیابتی شده با استر پتوزوسین
%A ایوبی, علیرضا
%A ولی زاده, رضا
%A موسائی, امیر
%A بابایی, عاطفه
%J همایش ملی گیاهان دارویی ایران
%D 2012

[Download]