همایش ملی گیاهان دارویی ایران , 2012-08-26

عنوان : ( اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار )

نویسندگان: علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , محسن ابوالفضلی , امیر موسائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش عصاره آنغوزه در غاظت های 75 و 150 میلی گرم سبب بهبود وضعیت سوخت و ساز قند و چربی و غلظت 300 میلیگرم به ایجاد اثرات سمی و افزایش چربی خون منجر شد.

کلمات کلیدی

آنغوزه لیپوپروتیین متابولیسم رت ویستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032182,
author = {ایوبی, علیرضا and آرشامی, جواد and ولی زاده, رضا and موسوی, زهرا and ابوالفضلی, محسن and موسائی, امیر},
title = {اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی ایران},
year = {2012},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {آنغوزه لیپوپروتیین متابولیسم رت ویستار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار
%A ایوبی, علیرضا
%A آرشامی, جواد
%A ولی زاده, رضا
%A موسوی, زهرا
%A ابوالفضلی, محسن
%A موسائی, امیر
%J همایش ملی گیاهان دارویی ایران
%D 2012

[Download]