همایش ملی عمران و توسعه پایدار , 2013-02-07

عنوان : ( بررسی معیار های شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد چهچهه با استفاده از نرم افزار Roclab )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , امیر جامی خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دقیق رفتار مهندسی توده سنگ در ساختگاه پروژه هایی نظیر سد و تونل، شناخت ویژگیهای مهندسی، از جمله کیفیت توده سنگ و معیارهای شکست آن ضروری به نظر می رسد. یکی از روشهای رایج بررسی کیفیت سنگها، طبقه بندی مهندسی آنها است. با طبقه بندی توده سنگها در ساختگاه می توان اقدامات لازم را برای طراحی و نگهداری سازه های مختلف بدست آورد. در این راستا ساختگاه سد چهچهه مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای مهندسی نظیر مقاومت فشاری تک-محوری (UCS)، شاخص کیفی توده سنگ (D) و ویژگیهای مکانیکی ناپیوستگیها برای توده سنگ مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) و شاخص مقاومت زمین شناسی (GSI) بدست آمد و در نهایت نیز معیارهای شکست هوک و براون برای توده سنگهای محل سد با استفاده از نرم افزار Roclab تعیین و خصوصیات مقاومتی آن نیز برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, معیار های شکست, کیفیت توده سنگ, Roclab, سد چهچهه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032183,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and جامی خراسانی, امیر},
title = {بررسی معیار های شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد چهچهه با استفاده از نرم افزار Roclab},
booktitle = {همایش ملی عمران و توسعه پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {معیار های شکست، کیفیت توده سنگ، Roclab، سد چهچهه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معیار های شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد چهچهه با استفاده از نرم افزار Roclab
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A جامی خراسانی, امیر
%J همایش ملی عمران و توسعه پایدار
%D 2013

[Download]