دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2010-05-10

عنوان : ( پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) )

نویسندگان: فهیمه صالحی متعهد , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شهر های بزرگ، وجود قنات ها همراه با افزایش جمعیت، گسترشهرنشینی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها به اماکن مسکونی و تجاری، ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی، این شهر ها را با مشکل جدی روبرو ساخته است. در محدوده شهر مشهد واقع در استان خراسان رضوی بیش از 100 رشته قنات شناسایی شده است که بدلیل خشکسالی های متوالی و همچنین گسترش شهر مشهد و حفر چاههای عمیق جهت تامین آب، به مرور این قنات ها خشک شده اند و میل قنات ها همزمان با رشد شهر با خاک و نخاله بصورت کنترل نشده پر شده اند. در این مقاله ابتدا با توجه به نقشه منابع آب در محدوده شهر، موقعیت کلی قنوات ها استخراج و مورد بررسی قرار گرفته و به کمک عکس های هوایی کلیه قنوات واقع در محدوده شهر مشهذ بصورت یک لایه GIS تهیه گردیه است. جهت بررسی دقیق تر در یک محدوده خاص منطقه یازده شهرداری، انتخاب و در این مرحله، بزای بالا بردن دقت از عکس های هوایی بزرگ مقیاس و عملیات فتوژئولوؤی استفاده شده است. سپس دسته بندی عمقی قنات ها صورت گرفته و جهت بررسی تاثیر وجود قنات ها در مسائل و مشکلات شهری به بررسی ارتباط بین تراکم قنوات و حواذث شبکه آبرسانی پرداخته شده است. چنانکه در مناطقی که تراکم قنات ها ببالاتر بوده است ترکیدکی لوله های اصلی آب بیشتر مشاهده شده است. در محدوده مطالعاتی، کاربری اراضی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و مناطق با خطر بالا تعیین گردیده است. در نهایت بعد از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تلفیق آنها، نقشه پهنه بندی خطر ریزش تدوین و مناطق پر خطر ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, قنات, منطقه یازده شهرداری مشهد, کاربری اراضی, فرونشست زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032195,
author = {صالحی متعهد, فهیمه and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قنات، منطقه یازده شهرداری مشهد، کاربری اراضی، فرونشست زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد)
%A صالحی متعهد, فهیمه
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2010

[Download]