ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2012-11-06

عنوان : ( بررسی میکروساختاری سوپرآلیاژهای پایه نیکل پره های توربین گازی تحت تنش های چندمحوره )

نویسندگان: مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی , مهدی شفیعی حق شناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوپرآلیاژهای پایه نیکل بخصوص ریختگی معمولا برای ساخت پره های ردیف اول توربین گازی مورد استفاده قرار می گیرند. این پره ها پس از کارکرد طولانی مدت، حدود 25000 ساعت از نطر میکروساختاری و ماکروساختاری دچار عیوبی می گردند. از جمله این عیوب ایجاد ترکهای خزشی در مناطق بحرانی پره توربین می باشد. بنابراین در این پژوهش با انجام آزمونهای خزشی نمونه های 760℃-MPa 586 و مقایسه با نمونه های بدون شیار، MPa 982℃-154 و تحت دو شرایط ASTM E شیاردار طبق استاندارد 292 تغییرات میکروساختاری ناشی از تنشهای چندمحوره مورد تحقیق قرار گرفته است. پس از بررسیهای انجام گرفته مشخص گردید، نمونهای حاوی شیار دارای عمر خزشی به مراتب کمتری نسبت به نمونه های عادی میباشند و این حساسیت ضعیف شدن ناشی از شیار در شرایط دما پایین و تنش بالا محسوس تر میباشد.

کلمات کلیدی

, سوپرآلیاژ پایه نیکل, شیار, ترک گذاری, تنش چندمحوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032234,
author = {اسلامی مسرور, مسعود and سجادی, سیدعبدالکریم and مهدی شفیعی حق شناس},
title = {بررسی میکروساختاری سوپرآلیاژهای پایه نیکل پره های توربین گازی تحت تنش های چندمحوره},
booktitle = {ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سوپرآلیاژ پایه نیکل، شیار، ترک گذاری، تنش چندمحوره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میکروساختاری سوپرآلیاژهای پایه نیکل پره های توربین گازی تحت تنش های چندمحوره
%A اسلامی مسرور, مسعود
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A مهدی شفیعی حق شناس
%J ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2012

[Download]