همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی , 2012-09-26

عنوان : ( بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار )

نویسندگان: علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , مهشید زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنغوزه حاوی ترکیبات گوگردی، سزکویی ترپن ها و کومارین ها با اثرات آنتی اکسیدانی است که در طب سنتی در درمان اختلالات عصبی، آسم و بیماری های گوارشی استفاده می شود. این مطالعه، اثرات سه دوز عصاره آبی- الکلی آنغوزه را بر پارامترهای خون و عملکرد تولید مثلی رت های نر ویستار در یک طرح کاملا تصادفی بررسی نمود. تعداد 32 سر رت به طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. تیمارها شامل: 0، 75، 150 و 300 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن عصاره آنغوزه بودند که به مدت 14 روز، داخل صفاقی تزریق شدند. در روز 15 آزمایش، خونگیری از قلب رت ها برای سنجش گلوکز، لیپید ها، آنزیم ها و تستوسترون انجام شد. برای مطالعه بافت اسپرماتوژنز، بیضه راست در روز 15 آزمایش جدا و مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که دوز 300 میلی گرم سبب افزایش سطوح گلوکز، کلسترول و آنزیم های AST و ALT گردید (05/0p<). میزان تری گلیسرید توسط دوز 75 میلی گرم نسبت به سایر تیمارها کاهش نشان داد (05/0p<). سطوح مختلف عصاره آنغوزه به طور وابسته به دوز سبب کاهش ضخامت لایه های سلولی سمنیفروس گردید (05/0p<). تعداد سلول های لایدیگ و سرتولی با مصرف دوزهای 150 و 300 میلی گرم عصاره آنغوزه کاهش یافتند (05/0p<). دوز 300 میلی گرم سبب کاهش تستوسترون خون گردید(05/0p<). نتایج این مطالعه نشان دادند که دوز 300 میلی گرم سبب تخریب بافت های اسپرماتوژنز و کبد توام با افزایش آنزیم های AST و ALT در رت ها شد.

کلمات کلیدی

, عصاره آنغوزه, هیستوپاتولوژی بیضه, تستوسترون, موش صحرایی ویستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032243,
author = {ایوبی, علیرضا and آرشامی, جواد and ولی زاده, رضا and موسوی, زهرا and زارعی, مهشید},
title = {بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {عصاره آنغوزه، هیستوپاتولوژی بیضه، تستوسترون، موش صحرایی ویستار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار
%A ایوبی, علیرضا
%A آرشامی, جواد
%A ولی زاده, رضا
%A موسوی, زهرا
%A زارعی, مهشید
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی
%D 2012

[Download]