چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران , 2012-11-06

عنوان : ( شناسایی پروتئین های کلیدی در زنجیره انتقال الکترون با استفاده از پارامترهای مرکزیت )

نویسندگان: آزاده جعفرنژاد , محمود اخوان مهدوی , سمانه فاضلی فارسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032268,
author = {جعفرنژاد, آزاده and اخوان مهدوی, محمود and فاضلی فارسانی, سمانه},
title = {شناسایی پروتئین های کلیدی در زنجیره انتقال الکترون با استفاده از پارامترهای مرکزیت},
booktitle = {چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه های بر هم کنش پروتئینی شاخص های مرکزیت پروتئین های کلیدی تئوری گراف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی پروتئین های کلیدی در زنجیره انتقال الکترون با استفاده از پارامترهای مرکزیت
%A جعفرنژاد, آزاده
%A اخوان مهدوی, محمود
%A فاضلی فارسانی, سمانه
%J چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
%D 2012

[Download]