چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران , 2012-11-06

عنوان : ( پیش بینی و اعتبار سنجی تعامل های پروتئین پروتئین در گلبول های قرمز خون بر اساس زنجیره های جانبی آمینو اسیدی در ساختار اولیه پروتئین )

نویسندگان: افسانه معالی تفتی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032269,
author = {معالی تفتی, افسانه and اخوان مهدوی, محمود},
title = {پیش بینی و اعتبار سنجی تعامل های پروتئین پروتئین در گلبول های قرمز خون بر اساس زنجیره های جانبی آمینو اسیدی در ساختار اولیه پروتئین},
booktitle = {چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعامل های پروتئین پروتئین روشهای یادگیری ماشین زنجیره های جانبی آمینو اسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی و اعتبار سنجی تعامل های پروتئین پروتئین در گلبول های قرمز خون بر اساس زنجیره های جانبی آمینو اسیدی در ساختار اولیه پروتئین
%A معالی تفتی, افسانه
%A اخوان مهدوی, محمود
%J چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
%D 2012

[Download]