کتاب قیم, دوره (2), شماره (6), سال (2012-9) , صفحات (131-149)

عنوان : ( بررسی و ارزیابی اصطلاح -لیس بذاک القوی(الثقه)- در دانش جرح و تعدیل )

نویسندگان: مهدی جلالی , طیبه عمارلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدیث ـ که به عنوان یکی از منابع مهم در دستیابی به احکام و معارف اسلامی، نقش اساسی دارد ـ بر پایة سند استوار شده است. لذا، برای احراز صحّت نسبت حدیث به معصوم (ع)، بررسی سند راهی مطمئن و کارآمد بوده که مربوط به حوزة مطالعات بیرونی حدیث است. رجالیان در پی اعتبارسنجی هر یک از راویان موجود در زنجیرة اسانید روایات، الفاظ و اصطلاحات ویژه‌ای را پدید آورده‌اند که گاه بر سر معنا و دلالت برخی از آنها، اجمال و ابهام و یا اختلاف نظر وجود دارد. بازنگری در معنا و دلالت الفاظ و اصطلاحات مجمل و مبهم و یا اختلافی جرح و تعدیل با هدف بررسی مطلوب‌تر سند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از این اصطلاحات، اصطلاح «لیس بذاک القوی (الثّقة)» است. در این پژوهش، کوشیده‌ایم تا مرتبه و درجه این اصطلاح را از جهت شدّت و ضعف معنا در مراتب جرح و تعدیل و درجات قوّت و ضعف راویان، بررسی و سرانجام حدود دلالی دقیق آن را کشف وترسیم نماییم.

کلمات کلیدی

, حدیث, علم رجال, جرح و تعدیل, لیس بذاک القوی (الثّقة), دلالت, مرتبه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032321,
author = {جلالی, مهدی and عمارلو, طیبه},
title = {بررسی و ارزیابی اصطلاح -لیس بذاک القوی(الثقه)- در دانش جرح و تعدیل},
journal = {کتاب قیم},
year = {2012},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {2251-6026},
pages = {131--149},
numpages = {18},
keywords = {حدیث، علم رجال، جرح و تعدیل، لیس بذاک القوی (الثّقة)، دلالت، مرتبه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و ارزیابی اصطلاح -لیس بذاک القوی(الثقه)- در دانش جرح و تعدیل
%A جلالی, مهدی
%A عمارلو, طیبه
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2012

[Download]