یازده همین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( مقایسه ی اندازه های نیکویی برازش مختلف به منظور برآورد توزیع درآمد )

نویسندگان: نجمه شاهدی , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد باقر مقدس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع درآمد ، محوری ترین عامل در رفاه اجتماعی است که در طراحی انواع سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ تاکنون روش های متفاوتی برای برازش توزیع درآمد پیشنهاد شده است . اما مسأله ی اساسی این است که کدام یک از این اندازه ها برای توزیع هایی که بیانگر مفاهیم اقتصادی هستند مناسب می باشند . در این مقاله به بررسی این روش ها و مقایسه ی آن ها با یکدیگر می پردازیم .

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد , اندازه ی نیکویی برازش , شاخص های نا برابری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032324,
author = {نجمه شاهدی and محتشمی برزادران, غلامرضا and محمد باقر مقدس زاده},
title = {مقایسه ی اندازه های نیکویی برازش مختلف به منظور برآورد توزیع درآمد},
booktitle = {یازده همین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توزیع درآمد ، اندازه ی نیکویی برازش ، شاخص های نا برابری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی اندازه های نیکویی برازش مختلف به منظور برآورد توزیع درآمد
%A نجمه شاهدی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A محمد باقر مقدس زاده
%J یازده همین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]