چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی TRIZ ونوآوری در آموزش , 2012-09-09

عنوان : ( مغز کامل در آموزش موثر )

نویسندگان: اکرم مقدسی , علی غنائی چمن آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده برای رویارویی با انبوه چالشهای هزاره سوم، هزاره دانایی وبرای رسیدن به ارکان تعلیم وتربیت در قرن بیست ویکم، گسترش مفهومی که سازمان یونسکو به عنوان کلی یادگیری گنج درون بر چهارستون یادگیری برای زیستن، یادگیری برای انجام دادن، ویادگیری برای دانستن، یاد کرده است، ضروری به نظر می رسد. پژوهش ها نشان داده اند برای هر فردی، مغز او به عنوان یک ترکیب کامل عمل می کند و یادگیری موثر زمانی اتفاق می افتد که چهار ربع تفکر در یادگیری شرکت داشته باشند، هرمن، 1995. این آسان کردن یادگیری نه تنها محتاج تطبیق آموزش با تنوع ترجیحات تفکر در دانش آموزان می باشد، بلکه باید استفاده از عملکرد های مغزی خاص در چهار ربع مدل تمام مغزی را نیز پیشرفت دهند( بوئر، لوئیز، استین، توبیا، 1995). هدف از پژوهش حاضر پرداختن به تبیین یک حلقه گمشده در نظام آموزش وپرورش به نام تفکر کلی مغز و نقش آن در تسهیل یادگیری فراگیران ورشد همه ابعاد وجودی آنها می باشد. در نوشته حاضر قصد داریم توجه به مغز کامل در آموزش را شفاف ساخته ودر پایان با ارائه راهکارهای عملی به چگونگی فعال سازی پتانسیل مغز کامل در فرآیند آموزش بپردازیم.

کلمات کلیدی

, آموزش , مغز کامل , مدل مغزی هرمن , سبک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032328,
author = {اکرم مقدسی and غنائی چمن آباد, علی},
title = {مغز کامل در آموزش موثر},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی TRIZ ونوآوری در آموزش},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش - مغز کامل - مدل مغزی هرمن - سبک تدریس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مغز کامل در آموزش موثر
%A اکرم مقدسی
%A غنائی چمن آباد, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی TRIZ ونوآوری در آموزش
%D 2012

[Download]