دهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2012-05-23

عنوان : ( بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه( misvaluation hypothesis )در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: بهزاد کاردان , آرش خیرخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر متغیرهای تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با تاثیر روش های تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام فرضیه " ارزیابی اشتباه" مطرح شده است، که بر اساس این فرضیه، شرکت ها اوراق بهادار جدید خود را زمانی منتشر می کنند که آنها گرانند. به عبارت دیگر ارزش بازار آنها بیشتر از ارزش واقعی آنان است. بنابراین انتظار می رود انتشار اوراق بدهی و اوراق سهام به طور منفی با بازده ی آتی سهام در ارتباط باشد. به جهت ارزیابی فرضیه-های تحقیق ، نمونه ا ی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 7 ساله (1382 تا 1388) انتخاب، که به منظور بررسی فرضیه ارزیابی اشتباه به دو گروه شرکت هایی که فعالیت های تامین مالی آنها منجر به ورود وجه نقد به شرکت شده اند (گروه آزمون)، و شرکت هایی که فعالیت های تامین مالی آنها منجر به خروج یا عدم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت شده اند (گروه کنترل)، تقسیم شد. به طور کلی، نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی، بین تامین مالی خارجی از طریق سرمایه و بازده آتی سهام بوده که مؤید فرضیه ارزیابی اشتباه می باشد.

کلمات کلیدی

, تامین مالی خارجی , بازده سهام , اقلام تعهدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032337,
author = {کاردان, بهزاد and خیرخواه, آرش},
title = {بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه( misvaluation hypothesis )در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {دهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تامین مالی خارجی ، بازده سهام ، اقلام تعهدی کل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه( misvaluation hypothesis )در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A کاردان, بهزاد
%A خیرخواه, آرش
%J دهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2012

[Download]