پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature, دوره (17), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (91-108)

عنوان : ( بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌ کریستف )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , مریم درپا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحثی که به ندرت در بررسی آثار مورد توجه قرار می‌گیرد،‏ انتخاب عنوان یک اثر ادبی و یا انتخاب اسامی قهرمانان است. نویسندگان نام‌های مختلفی بر آثار و قهرمانان خود می‌نهند و آنان در این انتخاب گاهی نام قهرمان اصلی را برای آثارشان برمی‌گزینند. در بسیاری از موارد،‏ نام قهرمان یک اثر به طور تصادفی انتخاب می‌شود،‏ اما گاهی نویسنده در این انتخاب،‏ هدفی را نیز دنبال می‌کند. یکی از نویسندگانی که در انتخاب عنوان اثر و القاب قهرمانان خود دقت بسیار صرف کرده،‏ رومن رولان نویسندة فرانسوی و خالق رمان ژان‌کریستف است. وی برای قهرمان خود در این اثر،‏ عنوان «ژان‌کریستف کرافت» را انتخاب کرده است. در این مقاله سعی می‌شود به انگیزه های رومن رولان برای انتخاب این نام در خلق رمان ژان‌کریستف پرداخته شود تا نگارندگان این مقاله بتوانند برای پرسش‌های زیر پاسخ مناسبی بیابند: چرا رولان در رمان ژان‌کریستف،‏ نام «ژان‌کریستف کرافت» را برای قهرمان خود برگزیده است؟ آیا رولان با گزینش این نام کوشیده است به تولید معنا بپردازد؟ عناصر اصلی دخیل برای تولید معنا در این انتخاب کدامند؟ هدف از این تجزیه و تحلیل آن است که خواننده با یکی از عناصر اصلی و سازندة رمان یعنی «نام قهرمان» آشنا شود.

کلمات کلیدی

, ژان‌کریستف کرافت , رمان رود وارهای , رومن رولان , تولید معنا , رمان فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032343,
author = {فارسیان, محمدرضا and درپا, مریم},
title = {بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌ کریستف},
journal = {پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature},
year = {2012},
volume = {17},
number = {1},
month = {June},
issn = {1026-0188},
pages = {91--108},
numpages = {17},
keywords = {ژان‌کریستف کرافت ، رمان رود وارهای ، رومن رولان ، تولید معنا ، رمان فرانسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌ کریستف
%A فارسیان, محمدرضا
%A درپا, مریم
%J پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature
%@ 1026-0188
%D 2012

[Download]