پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین , 2012-12-16

عنوان : ( ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی     )

نویسندگان: امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , محمد صادقی یزدان آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع و مدلی کاربردی در زنجیره ی تامین محصولات کشاورزی سبب شده است این بخش از اقتصاد کشور با وجود استعداد بالقوه، کارایی لازم را نداشته باشد. یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی در کشور عدم آگاهی کشاورزان نسبت به کاشت متعادل محصولات کشاورزی برحسب تقاضا می باشد؛ که برهم خوردن این تعادل از یک سو باعث وفور یک محصول و کاهش چشمگیر قیمت آن در یک سال و متضرر شدن کشاورزان شده، و از سوی دیگر با کاهش سایر محصولات باعث افزایش قیمت و نارضایتی مردم می گردد. این امر ضرورت مطالعه مدل های لجستیکی را در بخش کشاورزی ایجاب می کند. در این مقاله به منظور ایجاد توازن بین کمبود و مازاد محصولات، مدلی ارائه شده است که به کمک آن می توان میزان بهینه تولید و انبارش محصولات کشاورزی و همچنین میزان بهینه ارسال آن به بازار را تعیین نمود. مدل ارائه شده در این مقاله از دسته مسائل NP-Hard می باشد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی, مکانیابی تسهیلات, مدیریت زنجیره تامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032344,
author = {حاجی میرزاجان, امیر and پیرایش, محمدعلی and محمد صادقی یزدان آباد},
title = {ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی     },
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی، مکانیابی تسهیلات، مدیریت زنجیره تامین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی     
%A حاجی میرزاجان, امیر
%A پیرایش, محمدعلی
%A محمد صادقی یزدان آباد
%J پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین
%D 2012

[Download]